Spis treści

2/02/2020

PROJEKT CZYTELNICZY W KLASIE I


„POCIĄG DO CZYTANIA”  to projekt z zakresu edukacji czytelniczej skierowany w roku szkolnym 2019/2020  do uczniów klasy  I  Szkoły Podstawowej nr 11  w Gliwicach. Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej.
W Polsce systematycznie maleje liczba aktywnych czytelników. Fakt, że dzieci mało czytają, przekłada się na ubożenie słownictwa uczniów, nieumiejętność wyrażania własnych myśli
i sądów, dlatego istotne jest zachęcanie do czytania i wypracowywanie nawyków czytelniczych.


Cele projektu:

– zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,

  poprawa stanu czytelnictwa w szkole,

– rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości,

– przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,

– doskonalenie umiejętności językowych,

– wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,

– wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych,

– zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów,

– rozwijanie zainteresowań – literackich, przyrodniczych, geograficznych itp.,

– uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i życiu dziecka.


I. LISTOPAD - Zabawa z „Lokomotywą” J. Tuwima – zapoznanie z sylwetką poety. 

II - GRUDZIEŃ - Zabawna kraina Juliana Tuwima – najpiękniejsze interpretacje wierszy poety 
w wykonaniu aktorów polskich. Praca z wierszem "Rzepka".
III - STYCZEŃ - Co zrobić, aby nie być jak Tomasz Trąbalski? - Poznajemy "Słonia Trąbalskiego" Juliana Tuwima

IV - LUTY - Wyprawa na Wyspę Marzeń z Dyziem Marzycielem.

NA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA CZEKA DZIECI CAŁA ZGRAJA ...


POLSCY LAUREACI LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA


10/17/2019

KONKURSY TYGODNIOWE - GŁÓWKA PRACUJE

W każdy poniedziałek w bibliotece szkolnej pojawiają się pytania dotyczące książek, czytania, kultury literackiej, ludzi związanych z literaturą. Jedno pytanie przeznaczone jest dla uczniów z klas 1-3, drugie - trudniejsze -  dla dzieci starszych, uczniów klas 4-8.

Klasy 1-3:

Należy podać prawidłową odpowiedź na podpisanej kartce i  wrzucić ją do skrzynki. W każdy kolejny poniedziałek losujemy jedną osobę, która udzieliła prawidłowej odpowiedzi. Osoba ta otrzymuje nagrodę niespodziankę

Klasy 4-8:

Należy podać prawidłową odpowiedź na pytanie i wrzucić ją do skrzynki. Prawidłowe odpowiedzi będą punktowane. Na koniec semestru podliczymy punkty i nagrodzimy zwycięzcę. 

JESIENNE RYMY
LAPBOOKI KLASY 4

Wystawa lapbooków wykonanych przez klasę 4. w bibliotece dla dzieci przy ul. Spółdzielczej w Gliwicach.


6/09/2019

E - KSIĄŻKA KLASY 1

Uczniowie klasy 1 wykonali ilustracje do wybranych wierszy Juliana Tuwima. W ten sposób powstała ich własna, klasowa e - książeczka.
Book titled 'Znamy wiersze Juliana Tuwima'Read this book made on StoryJumper